Kontakt z nami możliwy jest także za pomocą e-mail: kontakt@typuje.pl